Celstraf voor oplichter Leefbaar Amsterdam

Ger van der V .Bron : Het Parool
De voormalige fractiemedewerker die de politieke partij Leefbaar Amsterdam ruim twee ton ontfutselde, heeft een jaar celstraf gekregen voor valsheid in geschrifte en oplichting.

DOOR: MAARTEN VAN DUN 6 OKTOBER 2016, 14:48 – BRON: HET PAROOL
De 61-jarige Ger van der V., die op het stadhuis al omstreden was vanwege tal van affaires, moet tien maanden de cel in, twee maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Het OM had twee jaar cel geëist.

Volgens de Amsterdamse rechtbank vervalste Van der V. een groot aantal facturen kort nadat hij als fractiemedewerker nauw had samengewerkt met de oprichter van Leefbaar Amsterdam, marktkoopman Henk Bakker sr. Tussen 2002 en 2006 zat
Leefbaar Amsterdam in de Amsterdamse gemeenteraad.

Van der V. deed op de facturen voorkomen alsof hij allerlei werkzaamheden voor Leefbaar Amsterdam had uitgevoerd, terwijl hij dat volgens de rechtbank in werkelijkheid nooit deed.

Zo werd ruim twee ton partijgeld overgemaakt naar verschillende rekeningen van Van der V., waaronder zijn privérekening, die van een tussenpersoon en naar een aantal van zijn bedrijven. Volgens Van der V. had hij dat geld rechtmatig verdiend met ‘raadsvragen opstellen, de telefoon beantwoorden en campagnewerkzaamheden.’

Vertrouwen
Voor de rechter weegt extra zwaar dat Van der V. zich gemeenschapsgeld toe-eigende dat bedoeld was voor een politieke partij, waardoor hij ‘het vertrouwen van de burger in de politiek in het geding heeft gebracht.’

Van het oplichten van Henk Bakker jr., die ook als raadslid in de gemeenteraad zat en die beweerde dat Van der V. hem 40.000 euro afhandig maakte, werd Van der V. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

https://www.parool.nl/amsterdam/celstraf-voor-oud-medewerker-leefbaar-amsterdam-wegens-oplichting~a4390528/

Omstreden vluchtelingenherdenking op Nieuwmarkt gaat toch niet door

A. Kamphuys (Powned)
04 mei 2017 – 10:33
Ophef, verplaatsing en een demonstratie. Dat was er allemaal nodig om ervoor te zorgen dat de vluchtelingenherdenking vanavond helemaal niet doorgaat.
De bedoeling was om vanavond op het Rembrandtplein 3.000 witte kruisen neer te zetten. Dat is even later verplaatst naar de Nieuwmarkt. Maar daar was de CIDI weer woest over.

Nu hebben de initiatiefnemers aan Het Parool laten weten dat de vluchtelingenherdenking vanavond van de baan is.

Leefbaar Amsterdam heeft hierop besloten het protest hier tegen te annuleren .powneddemonstratie2017

https://www.powned.tv/artikel/vluchtelingenherdenking-020-afgeblazen

Protest Demonstratie Nieuwmarkt gaat niet door !!!

http://www.at5.nl/artikelen/168617/omstreden-vluchtelingenherdenking-op-nieuwmarkt-gaat-toch-niet-door
WAT EEN PRACHTIG NIEUWS IK BEN HELEMAAL GELUKKIG :-) . Dit betekent dat ook onze tegen demonstratie NIET door gaat ….
Nu kunnen de mensen op een eervolle en respectvolle manier de doden herdenking bijwonen en dat is waar wij het voor hebben gedaan …Handen af van onze doden herdenking !!!
Tot de Burgemeester aan toe hebben ze mij aan alle kanten onder druk gezet maar ik wijk niet voor mijn principes….Deze mensen hebben voor onze vrijheid gevochten en dat doe ik ook …

Protest-aangekondigd-tegen-omstreden-vluchtelingenherdenking

hb2http://www.at5.nl/artikelen/168615/protest-aangekondigd-tegen-omstreden-vluchtelingenherdenking

Oud-gemeenteraadslid Henk Bakker gaat vanavond demonstreren tegen de omstreden vluchtelingenherdenking die tegelijkertijd zal plaatsvinden op de Nieuwmarkt. Bakker is van mening dat 4 mei niet het juiste moment is om omgekomen vluchtelingen te herdenken.

‘De Nationale Dodenherdenking is bedoeld om de slachtoffers te herdenken die zijn gesneuveld voor onze vrijheid’, schrijft Bakker op de site van zijn partij, Leefbaar Amsterdam. ‘Wij zijn niet tegen het herdenken van vluchtelingen, maar vinden het tijdstip en de datum ongepast en respectloos’.

Lees ook: Cidi: ‘Vluchtelingenherdenking op Nieuwmarkt buitengewoon triest’

Bakker wijst erop dat ook de locatie van de vluchtelingenherdenking – namelijk de Nieuwmarkt – ongelukkig gekozen is. ‘Een slechtere locatie hadden ze niet kunnen kiezen’, schrijft hij. ‘Hier werden vele Joodse mensen op transport gezet. Dit kan en mag niet gebeuren. Dit is een klap in het gezicht van de nabestaanden’.

Respect

Bakker wil dat iedereen die met hem komt demonstreren zich fatsoenlijk en ordelijk gedraagt, schrijft hij. ‘Uit respect voor de Dodenherdenking’.

Demonstratie TEGEN herdenking vluchtelingen tijdens Dodenherdenking 4 Mei 2017

demojpgDe vergunning van de Burgemeester is binnen !!! SVP DELEN
LEEFBAAR AMSTERDAM
Demonstratie TEGEN herdenking vluchtelingen tijdens Dodenherdenking 4 Mei 2017
Locatie : Nieuwmarkt Tijdstip : 18.00 – 20.30

Leefbaar Amsterdam is van mening dat de Doden herdenking bedoelt is om de slachtoffers te herdenken die gesneuveld zijn voor onze vrijheid . Leefbaar Amsterdam vindt dat 4 mei hier niet voor bedoeld is en houdt hier tegen een protest actie . Wij zijn niet tegen het herdenken hier van maar vinden het tijdstip en datum ongepast / respectloos . Als de overheid dit toestaat dienen wij hier tegen in protest te komen daar dit ook nog op een locatie gebeurd waar vele joodse mensen op transport werden gezet .Dit kan en mag niet gebeuren….Dit is een klap in het gezicht voor de nabestaanden…Een nog slechtere locatie hadden ze niet kunnen kiezen.
Komt allen 4 Mei !!!

Wij roepen ieder die komt om zich fatsoenlijk en ordelijk te gedragen dit mede uit respect voor de herdenking .

De voormalige ” fractiemedewerker” Ger van der V die de politieke partij Leefbaar Amsterdam ruim twee ton ontfutselde, heeft een jaar celstraf gekregen voor valsheid in geschrifte en oplichting.

 

Bron Het Parool : Maarten van der Dunger

De 61-jarige Ger van der V., die op het stadhuis al omstreden was vanwege tal van affaires, moet tien maanden de cel in, twee maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Het OM had twee jaar cel geëist.

Volgens de Amsterdamse rechtbank vervalste Van der V. een groot aantal facturen kort nadat hij als fractiemedewerker nauw had samengewerkt met de oprichter van Leefbaar Amsterdam, marktkoopman Henk Bakker sr. Tussen 2002 en 2006 zat Leefbaar Amsterdam in de Amsterdamse gemeenteraad.

Van der V. deed op de facturen voorkomen alsof hij allerlei werkzaamheden voor Leefbaar Amsterdam had uitgevoerd, terwijl hij dat volgens de rechtbank in werkelijkheid nooit deed.

Zo werd ruim twee ton partijgeld overgemaakt naar verschillende rekeningen van Van der V., waaronder zijn privérekening, die van een tussenpersoon en naar een aantal van zijn  bedrijven. Volgens Van der V. had hij dat geld rechtmatig verdiend met ‘raadsvragen opstellen, de telefoon beantwoorden en campagnewerkzaamheden.’

Vertrouwen
Voor de rechter weegt extra zwaar dat Van der V. zich gemeenschapsgeld toe-eigende dat bedoeld was voor een politieke partij, waardoor hij ‘het vertrouwen van de burger in de politiek in het geding heeft gebracht.’

Van het oplichten van Henk Bakker jr., die ook als raadslid in de gemeenteraad zat en die beweerde dat Van der V. hem 40.000 euro afhandig maakte, werd Van der V. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

“Penningmeester” plukte Leefbaar Amsterdam volgens justitie kaal

Het PAROOL :ger

Ook als er bij Leefbaar Amsterdam géén tonnen aan gemeenschapsgeld zouden zijn verdwenen, zou de periode dat wijlen Henk Bakker sr. en Henk Bakker jr. in de gemeenteraad zaten, als een opvallend hoofdstuk in de Amsterdamse politieke geschiedenis worden beschouwd.

Met hun directe taalgebruik en populistische partijprogramma, gevormd op de Ten Katemarkt – waar vader en zoon een meubelzaak bestierden – zorgden ‘De Bakkertjes’ voor opschudding toen ze in 2002 werden gekozen voor de Amsterdamse gemeenteraad. “Ik heb respect voor iedereen,” zei Bakker sr., ” en anders gaan we dwarsliggen.”

Flinke pot subsidie
Met twee zetels was de fractie van Leefbaar Amsterdam nooit erg groot, maar de partij had toch de beschikking over een flinke pot subsidie. Heel prudent werd met dat geld nooit omgesprongen.

Woensdag staat Ger van der V. (61), voormalig waarnemend penningmeester van Leefbaar Amsterdam, voor de rechter voor het verduisteren van 224.000 euro aan partijgelden. Ook zou hij 40.000 euro van Bakker jr. (46) hebben laten verdwijnen.

Volgens het Openbaar Ministerie stuurde Van der V. stelselmatig valse facturen aan de partij, die hij vervolgens op eigen rekeningen en die van een vriendin liet uitbetalen.

Mediatrainingen
Zo bracht hij 33.000 euro in rekening voor het maken van ‘een huis-aan-huisleaflet’ en factureerde hij ruim 16.000 euro voor twee maanden ‘secretariële werkzaamheden’. Voor ‘brainstormsessies en mediatrainingen’ streek Van der V. zo’n 34.000 euro op. Volgens het OM deed Van der V. in werkelijkheid niets voor het geld.

Er is de nodige haat en nijd tussen Bakker en mijn cliënt.

Advocaat Marnix van der Werf

Volgens Van der V.’s advocaat, Marnix van der Werf, leverde zijn cliënt wel degelijk wat hij factureerde. “Het is bovendien niet waar dat Bakker jr. niet wist van de betalingen. Zijn eigen naam stond op de overschrijvingen. Er is de nodige haat en nijd tussen Bakker en mijn cliënt.

Mening
Dat was wel anders toen de Bakkers in 2005 gingen samenwerken met Van der V. Vader en zoon zaten midden in de bonnetjesaffaire over het declaratiegedrag van raadsleden, toen Van der V. door de partij in de armen werd gesloten. Die had zelf toen ook de nodige problemen op het stadhuis, waar naar verluidt zijn foto bij de portier hing om te voorkomen dat hij het gebouw betrad.

Van der V. was persona non grata geworden bij de gemeente, terwijl in de jaren ervoor zijn Stichting Pre-Professionele Hulpverlening (SPPH) nog door de stadsdelen was ingehuurd voor veiligheidsonderzoeken.

Die opdrachten kreeg Van der V. doordat hij voortdurend – gevraagd en ongevraagd – zijn mening liet horen over rampenbestrijding en veiligheidszaken, tot grote irritatie van de Amsterdamse politie en brandweer.

Zo haalde Van der V. het nieuws door te beweren dat de stadions van Euro 2000 niet veilig genoeg waren. Zijn expertise werd nooit duidelijk.

“Een intrigant, een verschrikkelijke man die overal commentaar op had,” noemde een voormalig topambtenaar hem jaren later.

Malafide
Na enkele jaren werd Van der V.’s SPPH in drie geheime gemeentelijke onderzoeksrapporten als malafide bestempeld, waarna hij op het stadhuis buiten de deur werd gehouden.

Onterecht, oordeelde een onderzoekscommissie later, waarna burgemeester Job Cohen diep door het stof ging en Van der V. in het geheim zo’n vijftigduizend euro schadevergoeding betaalde.

In 2007 eiste de gemeente publiekelijk zo’n anderhalve ton subsidie terug bij Leefbaar Amsterdam. De Bakkers konden niet verantwoorden waar het geld gebleven was en raakten aan de grond. Pas jaren later deed Bakker jr. aangifte tegen Van der V.

Dat die nu wordt vervolgd, voelt voor Bakker jr. als eerherstel, zegt hij. “Er werd de indruk gewekt dat Henkie met tonnen op een zonnig eiland zat. Ik wist dat hij het geld had, maar niemand geloofde me natuurlijk. Ik had de schijn tegen. Door die man ben ik alles kwijtgeraakt, ook mijn meubelzaak. Nu hoop ik dat ik eindelijk verder kan.”

Boekhouding Gemeente Amsterdam 1 grote chaos…..

media_xl_3197313Amsterdam dreigt onder curatele van het rijk te worden gesteld als de gemeente geen deugdelijke jaarrekening weet op te maken. Op het stadhuis bestaan grote zorgen of de gemeente dat kan, blijkt uit een intern rapport.

Het beeld dat geschetst wordt in dit rapport, bevestigt dat de jaarrekening 2015 een zware klus wordt

 

Wethouder Udo Kock (D66) is meer dan een jaar geleden aangetreden om de financiële huishouding van de gemeente op orde te krijgen. ‘Financiële prudentie is een speerpunt van dit college,’ herhaalt hij sindsdien steevast, maar vooralsnog leidt dat nog niet tot de gewenste resultaten.

Dat blijkt uit een risicoanalyse in opdracht van de gemeente, die in het bezit is van Het Parool. In het document wordt gewaarschuwd voor de risico’s die Amsterdam loopt als het niet lukt op tijd inzicht te krijgen in het eigen huishoudboekje.

‘Het beeld dat geschetst wordt in dit rapport, bevestigt dat de jaarrekening 2015 een zware klus wordt,’ staat in het document. ‘Momenteel is er zorg in alle lagen van de organisatie.’

Bestuurlijke onrust
De problemen komen voort uit een onduidelijke begroting, capaciteitstekort, onvoldoende interne communicatie en achterstanden in de administratie. Ook de reorganisatie van de gemeentelijke diensten kan ertoe leiden dat het niet lukt op tijd een goede jaarrekening op te stellen.

‘Het risico op onvoldoende kwaliteit is veel groter geworden,’ aldus de ambtenaren. Ze stellen voor om een ‘projectgroep’ en een ‘stuurgroep’ te belasten met de jaarrekening, die in het voorjaar van 2016 af moet zijn.
In de risicoanalyse worden de gevolgen geschetst als het niet lukt om op een heldere manier verantwoording af te leggen over de uitgaven en inkomsten over het lopende jaar.

Gevreesd wordt voor bestuurlijke onrust, ontevredenheid onder personeel, het uitblijven van de goedkeuring van de accountant, maar ook het meest onheilspellende scenario: dat Amsterdam een zogeheten Artikel-12- gemeente wordt. Dat houdt in dat de gemeente onder streng toezicht van het rijk komt te staan. Dit is een horrorscenario, omdat dan voor iedere grote uitgave toestemming moet worden gevraagd aan Den Haag.

Raadsenquête
Dat de financiële huishouding van Amsterdam een chaos is, was al langer bekend. De gemeenteraad besloot eind vorig jaar een raadsenquête te houden waarin wordt onderzocht hoe het de afgelopen jaren zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Dat er voor Kock nog veel werk aan de winkel is staat vast, ongeacht de uitkomst van de enquête. Zijn ambtenaren waarschuwen hem echter geen te hoge verwachtingen te scheppen. De ambities van Kock sluiten niet aan op wat de ambtelijke organisatie kan leveren, aldus het rapport.

Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat Kock niet wil reageren op het uitgelekte stuk. Het rapport zou bovendien nog niet definitief zijn.

(Door: Roelf Jan Duin)

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/4111315/2015/07/31/Zonder-jaarrekening-dreigt-Amsterdam-onder-streng-toezicht-te-komen.dhtml