Integratie

LEEFBAAR AMSTERDAM INTEGRATIE:

Rechten…. Maar ook plichten!

Leefbaar Amsterdam is tegen de toestroom van kansarme immigranten. Het lijkt wel sociaal om zogenaamd iedereen een kans te willen geven, maar de werkelijkheid is anders.

Nu al ondervinden we problemen, o.a. om mensen aan het werk te krijgen. Leefbaar Amsterdam vindt dan ook dat eerst deze problemen moeten worden opgelost voordat wij weer nieuwe problemen erbij krijgen. Werk is de motor van integratie. Dit blijkt ook uit vele onderzoeken en wat ons betreft “niemand aan de kant”. Er is geen betere reclame dan een succesvolle immigrant. De knuffelpartijen helpen deze mensen niet en spreken alleen hun verontwaardiging uit om hun electoraat te behouden. Zolang u maar het kruisje op de goede plaats zet met de verkiezingen.

Dat kansarmen nauwelijks een toekomst hebben hier in Nederland wordt weg gewuifd. Huisvesting en werk zijn nu al een probleem. Wat hebben wij hun dan meer te bieden dan een onzekere toekomst? Net zoals vele Nederlanders naar de Voedselbank? Is dat sociaal en tolerant?

Bovendien worden zij uitgebuit met illegaal werk en worden zij tegen torenhoge huurprijzen gedwongen met velen een woning te betrekken. De illegalen business is een lucratieve business. Daar men dus niet of nauwelijks een toekomst heeft en geen inkomsten, zijn deze mensen haast gedwongen tot criminele handelingen om in hun bestaan te voorzien.

Leefbaar Amsterdam wil af van het gesubsidieerde “wij” gevoel. Wij zijn trots op onze traditionele normen en waarden in Amsterdam en dat moet zo blijven. Er dient respect te zijn voor onze Westerse verworvenheden zoals vrouwenstemrecht, vrije partnerkeuze, homorechten, homohuwelijk, acceptatie van seks voor het huwelijk, gelijke behandeling van vrouwen en mannen, abortus en het recht op vrije meningsuiting, want dat is de basis van onze stad. Wij zullen dan ook nooit en te nimmer accepteren dat onze stad wordt gegijzeld door welk geloof dan ook en er zal nooit plaats zijn voor de zgn. Shariawetgeving…NU NIET …NOOIT NIET !!!

Vaak hoor je mensen spreken over “De jeugd heeft de toekomst” of “voor mijn kind wil ik het beste”…

Maar een schoon, veilig en LEEFBAAR AMSTERDAM…. DAT DOEN WE SAMEN !!!

2 thoughts on “Integratie
  1. Herinvoering dienstplicht en zo snel mogelijk, het leger is niet alleen voor oorlogsvoering, je er een goede chauffeer worden, Technicus etc

  2. mijn vrouw is zuid amerikaanse e sprak al na een jaar goed nederlands en deed er alles aan om hier de taal te leren en ging zelf naar een gratis cursus via een vrijwillers organisatie . zij bleef niet afwachten maar deed zelf de eerste stap en werkte een maand nadat zij hier legaal mocht werken . iedereen kan hier verder komen maar je moet het willen . het leger is daar geen oplossing voor . maar mijn vrouw is totaal verbaasd wat wij hier allemaal klaar hebben staan om mensen haast aan hun hand te nemen om zich aan te kunnen passen .iets wat in haar land ( venezuela ) niet bespreekbaar is daar pas je je aan of ga je maar weer weg geen handje vast houden . dus ook hier moeten we dit gaan doen binnen een bepaalde tijd aan voorwaarden voldoen zo niet een reis terug naar het land van herkomst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *