VEILIGHEID

VEILIGHEID: DE POLITIE MOET WEER DE BAAS ZIJN OP STRAAT !!!

Leefbaar Amsterdam heeft ten doel het realiseren van een leefbare en een veilige stad waarin de Amsterdammer centraal staat en zijn of haar belangen optimaal gediend worden door te streven naar een goed leefklimaat in de ruimste zin van het woord en uitstekende voorzieningen voor iedere Amsterdammer. Met mogelijkheden voor iedereen die wil, maar met duidelijke grenzen en een harde aanpak voor diegenen die niet willen. We zijn een partij die problemen aanpakt en taboes niet uit de weg gaat. Kortom wij gaan voor een veilig en leefbaar Amsterdam. Vrijheid van meningsuiting, we zeggen wat we denken en doen wat we zeggen. Leefbaar Amsterdam is de enige echte Amsterdamse partij die er is voor alle Amsterdammers en niet is verbonden met de Haagse politiek.

Leefbaar Amsterdam is voor Zero Tolerance beleid: harde aanpak van buurtterreur, criminelen, veelplegers en verplichte begeleiding van overlast gevende jongeren naar school of werk. Ook dienen de ouders van minderjarige jongeren rechtstreeks te worden aangesproken op wangedrag of crimineel gedrag van hun kinderen. Leefbaar Amsterdam is vóór uitbreiding van cameratoezicht en preventief fouilleren in risicogebieden die door de gemeenteraad dienen te worden aangewezen.

hulp

Ook dient hard opgetreden te worden tegen geweld tegen overheidsdiensten (ambulance/brandweer/bus- en tramchauffeurs). Op initiatief van Leefbaar Amsterdam werd in de raadsperiode 2002-2006 Preventief Fouilleren in Amsterdam ingevoerd. Leefbaar Amsterdam is zich ervan bewust dat veiligheidsmaatregelen zoals preventief fouilleren de privacy kunnen aantasten, maar stelt dat de veiligheid van de Amsterdammers zwaarder weegt. Elk wapen wat voortijdig van de straat wordt gehaald ziet Leefbaar Amsterdam als een succes.

duim2

Iemand die berooft, verkracht, gestoken, neergeschoten of overvallen (etc.) wordt, zal zich veel meer in zijn/haar privacy aangetast voelen. Preventief fouilleren in combinatie met cameratoezicht en een Zero Tolerance beleid zal tot een onmiddellijke daling leiden van criminaliteit zoals ook is gebleken in Rotterdam. Uitbreiding van cameratoezicht voor verhoging van het veiligheidsgevoel en ter opsporing van de daders.

Daar het wapen- en vuurwapengeweld en de straat mentaliteit steeds meer verhardt en steeds meer stijgt, is helaas preventief fouilleren noodzakelijk. Dat preventief fouilleren succesvol werkt, is inmiddels wel gebleken. Amsterdam moet hoe dan ook veiliger worden: OOK VOOR DE ONDERNEMERS !!!

Het is te zot voor woorden dat bedrijven en bewoners Amsterdam verlaten vanwege de criminaliteit en buurtterreur. Onder buurterreur verstaat Leefbaar Amsterdam mensen die stelselmatig de leef-, werk- of woonomgeving van andere Amsterdammers verzieken in welke vorm dan ook.

Daar het pappen en nat houden beleid niet werkt, zoals ook is gebleken uit de evaluatie top 600 en de conclusie getrokken werd dat de bewuste instanties “keihard werden uitgelachen”, moet dit een halt worden toegeroepen. Na het zoveelste incident staan ze binnen no time weer op straat met een proces-verbaal wat na een jaar pas behandeld wordt en zij veelal met een taakstrafje weg komen.

We moeten af van het knuffelbeleid van de daders en wat Leefbaar Amsterdam betreft, hebben we alleen nog oog voor de slachtoffers.

Dit alles draagt tevens bij aan het terugbrengen van respect én ontzag voor de regels die we met z’n allen hebben opgesteld en voor degenen die deze regels handhaven.

Laten we toch niet meer bang zijn onze handhavers toe te staan om overtreders een ”pak voor hun broek” of ”een draai om de oren” te geven. Geef onze handhavers de rechtvaardiging om op te treden waar dat nodig is zonder dat zij het risico lopen dat er een aanklacht tegen hen wordt ingediend door een stuk schorriemorrie dat zich vervolgens nergens voor hoeft te verantwoorden.

3 thoughts on “VEILIGHEID
  1. Er zijn teveel Buurthuizen die juist het kwaad binnen komt brengen in buurten omdat je een verzamelpunt van aspirant crimineeltjes stimuleert, ze willen niet voor elkaar onder doen

  2. laten we beginnen met het invoeren van cameratoezicht in GROOT AMSTERDAM zoals dat ook in andere grote steden plaatsvindt,wat dan live uitgekeken wordt door gekwalificeerd personeel 24 uur per dag 365 dagen per jaar.

  3. Er worden steeds meer wapens gevonden onder de criminelen.Nou staat er in de wet dat het bezit van een wapen ( vuur wapen ) bestraft wordt met 100.000 eur en 1 jaar gevangenis straf.Ik vraag me af of dit ook wordt toegepast op deze criminelen.Het is n.l niet of en of maar 100.000 en een jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *