JEUGD EN ONDERWIJS

LEEFBAAR AMSTERDAM JEUGD EN ONDERWIJS:

mies

 

De problemen zijn bekend: hoge schooluitval, pesten, segregatie, veel verzwegen incidenten, lage Cito-scores, anonieme instituten, te weinig actieve ouders en taalachterstanden. Een fikse omslag is nodig! Daarom gaan we slecht presterende scholen bijstaan met extra middelen en goede professionals en we geven die scholen concrete doelstellingen mee. Scholen die na een dergelijk programma blijvend onder de maat presteren, worden openbaar gemaakt en krijgen uiteindelijk geen subsidie en hulp meer van de gemeente. En dan een simpel feit: goede scholen hebben goede leraren nodig. En die komen natuurlijk niet zomaar! Leefbaar Amsterdam wil hiervoor extra middelen vrijmaken om deze leerkrachten aan te stellen.

Net zoals de ondernemer de motor is van de economie, is de leraar de motor van het onderwijs. Wat dat betekent? Dat alles in het werk moet worden gesteld om hem of haar goed te laten functioneren. Hoe we het extra geld voor leraren op tafel krijgen? Wij gebruiken geld dat nu deels wordt verkwist aan subsidies zoals integratiebeleid, welzijnswerk en zogenaamde cultuurprojecten.

Amsterdam heeft grote behoefte aan leerlingen die een (technisch) vak hebben geleerd. Daar de vergrijzing in rap tempo toeneemt, dreigt er een tekort aan vaklieden. Met een gedegen vakopleiding kunnen ze in de haven en de industrie aan de slag. Vandaar dat wij de technische scholen terug willen. En we willen, in overleg met werkgevers, de instroom naar verschillende vakscholen beter afstellen op de vraag. Nu kiezen te veel leerlingen voor een zogenaamde pretpakket. Dat is verspilling van tijd en talent, maar bovendien een garantie voor een uitzichtloze toekomst.

Ook dienen scholen gecontroleerd te worden op de aangeboden lesstof, cijfers maar natuurlijk ook de examens. Op korte termijn denken is natuurlijk leuk, maar het gaat om de langere termijn, te weten de toekomst van uw kind ! Een waardeloos diploma biedt immers geen goed toekomstperspectief. Ook ouders dienen meer betrokken te worden bij de prestaties van hun kinderen op school, het is te makkelijk om de verantwoording alleen bij de scholen te leggen.

Helaas worden er in Amsterdam steeds meer scholen gesloten voor Speciaal Onderwijs. Er is geen geld meer en de kinderen die dit soort onderwijs nodig hebben zijn de dupe.

Leefbaar Amsterdam gaat zich inzetten om deze scholen te behouden. Ieder kind dat recht heeft op speciaal onderwijs moet dit ook kunnen krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *