Economie

LEEFBAAR AMSTERDAM ECONOMIE,MIDDENSTAND,HORECA,OPENBAAR VERVOER en AMSTERDAMSE MARKTEN.

geld2

VERLAGING PARKEER TARIEVEN:

Leefbaar Amsterdam is voor verlaging van alle parkeertarieven met tenminste 50%. Leefbaar Amsterdam vindt de tarieven buitensporig hoog en diende al eerder voorstellen in voor verlaging hiervan. Alle andere partijen praten over het welzijn van ouderen, maar het dringt eenvoudigweg niet tot de politiek door dat zelfs een bezoekje aan opa of oma niet meer op te brengen is.

De parkeertarieven zijn een ordinaire melkkoe voor autorijdende Amsterdammers en hun familie/aanhang en een doodklap voor onze plaatselijke middenstand. Leefbaar Amsterdam onderschrijft het belang van betaald parkeren, maar constateert dat de parkeertarieven in Amsterdam tot de hoogste in de hele wereld behoren en daarmee hun doel volledig voorbij zijn geschoten…

Een verlaging van deze tarieven met 50% of mogelijk zelfs meer, zal de sturende werking die van het parkeerbeleid uitgaat niet doen verminderen, maar wel een veel meer leefbare situatie voor alle Amsterdammers realiseren die niet zonder auto kunnen (ondernemers) of afhankelijk zijn (ouderen) van bezoek dat slechts per auto kan komen. Ook economisch zal dit winst opleveren, want vele bezoekers maar ook bedrijven mijden Amsterdam vanwege de exorbitante parkeertarieven.

OPENBAAR VERVOER:

Over het openbaar vervoer kunnen we kort en bondig zijn: schoon, betaalbaar en veilig, zowel voor passagiers als voor de medewerkers van het OV. Agressie of wangedrag dient keihard te worden aangepakt. Wie zich niet gedraagt, krijgt een OV VERBOD. Ook is Leefbaar Amsterdam voorstander voor een verlaging van 65 jaar naar 55 jaar voor vrij vervoer en dient er een speciale reductie kaart te komen voor minder draagkrachtigen in het kader van armoedebestrijding.

MINDER REGELS, MINDER LASTEN

Teveel (horeca)ondernemers dreigen het bijltje erbij neer te gooien en komen door de absurde hoeveelheid regelgeving niet meer aan ondernemen toe…

Leefbaar Amsterdam zet zich in voor minder regelgeving en een betere dienstverlening aan ondernemers, bijvoorbeeld via een eenvoudigere vergunningsverlening en een efficiëntere handhaving. Daarnaast willen wij ook heffingen en belastingen voor ondernemers waar mogelijk verlagen. De gemeentelijke overheid dient onder alle omstandigheden een betrouwbare en meedenkende partner te zijn voor het bedrijfsleven…Niet stagneren maar juist stimuleren !.

Dit geldt ook voor het Coffeeshopbeleid “De achterdeur”…

coffeeshop

Wat Leefbaar Amsterdam betreft wordt het tijd voor “OPEN DE VOORDEUR”. We moeten af van het gedoogbeleid zodat elke coffeeshophouder weet waar hij aan toe is. Net als andere ondernemers kunnen wij hun houden aan de wetgeving en nu is dat een grijs gebied. Het sluiten van Coffeeshops werkt averechts en zal alleen leiden tot een grote zwarte ondergrondse markt waarbij de criminaliteit juist hoogtij zal vieren. De coffeeshops moeten uit de criminele sfeer gehaald worden zodat ook controle mogelijk is op de kwaliteit van de producten die zij aanbieden. Waar andere landen juist over gaan tot het legaliseren van sommige softdrugs (zoals b.v. marihuana in de staat Colorado) doen wij precies het tegenovergestelde. Het gevolg hiervan is dat het politieapparaat onnodig bezig is met opsporing en zoals onlangs ook een rechter verklaarde: “het is zinloos”. De capaciteit voor opsporing kunnen we beter inzetten voor andere, meer urgente zaken zoals de veiligheid van ondernemers.

Amsterdamse Markten: Foto Albert Cuijpmarkt…Nog steeds 1 van de gezelligste markten in Amsterdam.

henk..Albert Cuypmarkt.

Juist in deze onzekere economische tijden dienen zij een steuntje in de rug te krijgen, maar ook met het oog op werkgelegenheid zullen wij er alles aan doen ondernemers te stimuleren. Zij zijn immers de motor van onze economie. Dit geldt natuurlijk ook voor onze plaatselijke markten. Deze markten dienen bestuurd te worden door vakmensen, “mensen die gevoel hebben met de markt”. Nu zijn de Amsterdamse markten overgeleverd aan een beleid waar nauwelijks feeling of kennis van de markten voor aanwezig is bij de desbetreffende deelraden (bestuurscommissies). Het gevolg hiervan is dat de Amsterdamse Markten nog nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden en sommige markten helaas worden opgeheven. Een parkeerplaats levert meer op dan de verhuur van een kraam per dag. De markten horen bij Amsterdam!

 

WERKELOOSHEID:

Het aantal mensen dat in de bijstand beland in Amsterdam is zorgwekkend. De stijging van het aantal werkelozen neemt nu nog steeds schrikbarend toe. Het wettelijke minimumloon zorgt ervoor dat werkzoekenden met geen of veel voorkomende vaardigheden niet aan een baan komen of de baan niet kunnen vasthouden. Dit komt doordat ze zelfs met het minimumloon ‘te duur’ zijn voor ondernemingen en particulieren, met als gevolg dat werkgevers liever even laagopgeleide, maar beter gemotiveerde Oost-Europese werknemers inhuren. Dit is ook de reden dat velen momenteel aan de kant staan om over de financieel en geestelijke ellende van deze mensen nog maar te zwijgen, want vele belanden hierdoor in een isolement.. Misbruik van hulp dient te allen tijde hard aangepakt te worden. Wie gezond is en kan werken moet aan de slag…Ondernemers moeten gestimuleerd worden om weer mensen aan te nemen en niet zoals het nu gebeurd dat mensen worden ontslagen en via een dure reïntegratie-cursus of omscholingsproject hetzelfde werk moeten doen tegen betaling onder bijstand niveau..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *