Zorg en Ouderen beleid

bejaardenOUDEREN:

Leefbaar Amsterdam vindt dat er meer aandacht moet komen voor onze oudere Amsterdammers. Amsterdammers die Amsterdam hebben gemaakt tot wat het nu is, worden vaak afgeserveerd: ze zijn te oud en tellen niet meer mee…. WAANZIN!

Daar de overheid steeds meer bezuinigt op het welzijn van o.a. onze ouderen in verzorgingstehuizen, ontstaat een zeer hoge werkdruk voor deze instellingen waarbij de aandacht voor deze ouderen vanwege tijdsgebrek er bij inschiet en velen in een isolement raken.

Leefbaar Amsterdam stelt dat werklozen die in staat zijn om te werken verplicht hulp moeten bieden in o.a. verzorgingstehuizen. Een wandeling kan al veel betekenen daar vele ouderen ook uit onveiligheidsgevoelens niet meer de straat op durven. Gelet op de papierwinkel die verzorgend personeel als gevolg van de ”kwaliteitshysterie” moet bijhouden is ook administratieve hulp méér dan welkom!

Ouderen horen zo lang mogelijk deel uit te maken van de ‘actieve samenleving’; woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeente moeten zorgen voor meer aantrekkelijke (aangepaste) ouderenhuisvesting. Zo kunnen ouderen, vaak nog zelfstandig, in hun eigen wijk blijven wonen.

STEUN DE VOEDSELBANK AMSTERDAM

duim http://www.amsterdam.voedselbank.org/doneren/geld-geven/

Voedselbank

Bij ons afscheid in 2006 voorspelde ik het al, Leefbaar Amsterdam naar de slachtbank en de rest van Amsterdam naar de voedselbank. De linkse sprookjes partijen lachten destijds hierom en wisten niet hoe snel ze hun schande uit moesten spreken over het bestaan van voedselbanken. Toen deze partijen eenmaal op het pluche zaten, hebben we niets meer teruggezien van hun morele verontwaardiging. Met busladingen werden ouderen uit verzorgingstehuizen opgehaald voor de verkiezingen en vervolgens is het er voor hun alleen maar slechter op geworden. Leefbaar Amsterdam vindt voedselbanken een top initiatief dat ondersteund dient te worden. Het vergroot de maatschappelijke onderlinge betrokkenheid, maar uiteraard is de prioriteit om deze mensen weer op de been te helpen. Leefbaar Amsterdam ondersteunt dan ook de voedselbank waar mogelijk.

Persoons gebonden budget:

Weg met die formulierengekte!

Meer zorg, minder papier. Dát is ons streven. Het verantwoorden van de besteding van het PGB (Persoonsgebonden Budget) moet dan ook mogelijk zijn zonder het doorworstelen van stapels formulieren. U moet zelf kunnen kiezen waar u het PGB aan uitgeeft! Het is belangrijk dat u niet in een richting geduwd wordt, maar zelf kunt bepalen of u bij gespecialiseerde instellingen of bedrijven zorg wilt inkopen, of (tegen betaling) familie, vrienden of bekenden inschakelt. De zorg moet zich aanpassen aan ú, niet andersom

 

 

HUISELIJK GEWELD / GEWELD ACHTER DE VOORDEUR:

geweld

Leefbaar Amsterdam is voor een betere handhaving betreffende huiselijk geweld. Aangifte hiervan moet eenvoudiger worden gemaakt om de aangiftebereidheid te verhogen. Ook dienen de aangevers van huiselijk geweld serieus te worden genomen. Vaak leidt aangifte hiervan niet tot vervolging van de dader. Onervarenheid binnen de afdeling jeugdzorg en personeelsgebrek brengen gezinnen vaak niet de gewenste hulp wat veelal ontaardt in frustratie en verder geweld. Ook is het onaanvaardbaar dat veel vrouwen, om culturele en/of religieuze redenen, gedwongen achter de voordeur moeten leven. De voordeur openmaken en naar buiten stappen, moeten deze vrouwen uiteindelijk zelf doen. Maar het is aan de overheid om dit voor deze (emanciperende) vrouwen zo gemakkelijk mogelijk te maken en waar nodig te steunen. Het mag toch niet zo zijn dat anno 2014, op basis van een cultureel of religieus excuus, meisjes en jongens op jonge leeftijd anders behandeld worden en daardoor geen gelijke kansen krijgen? De lange wachtlijsten bij bureau Jeugdzorg leiden tot onbeheersbare situaties en dienen in het belang van de kinderen te verdwijnen.

 

2 thoughts on “Zorg en Ouderen beleid
  1. Ook ik heb helaas met een gebogen rug van schaamte van de voedselpakket in Amsterdam Noord gebruik gemaakt maar daar werd gewoon maar wat in je tas gegooid vaak veel spullen waar je geen eten van kon maken en buiten dat er stonden 30% mensen lekker te blowen van de uitkering die ze kregen dan vraag ik .Ik drink en rook niet en maak met schaamte uit noodzaak gebruik van een voedselpakket Hoe kunnen mensen hash of wiet kopen en dan schaamteloos in de rij gaan staan voor voedselhulp daar moeten jullie wat aan doen als je kan blowen kan je eten kopen punt uit

  2. Go on Henk…..de zorg hier in Nederland word een drama, me dochtertje heeft PGB en ze willen dat niet meer gaan geven terwijl ze het echt nodig heeft.
    Vorig jaar heb ik al problemen gehad met de zorg en heb een brief gestuurt naar meneer vd laan en godzijdank hebben ze er wat mee gedaan toen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *