Boekhouding Gemeente Amsterdam 1 grote chaos…..

media_xl_3197313Amsterdam dreigt onder curatele van het rijk te worden gesteld als de gemeente geen deugdelijke jaarrekening weet op te maken. Op het stadhuis bestaan grote zorgen of de gemeente dat kan, blijkt uit een intern rapport.

Het beeld dat geschetst wordt in dit rapport, bevestigt dat de jaarrekening 2015 een zware klus wordt

 

Wethouder Udo Kock (D66) is meer dan een jaar geleden aangetreden om de financiële huishouding van de gemeente op orde te krijgen. ‘Financiële prudentie is een speerpunt van dit college,’ herhaalt hij sindsdien steevast, maar vooralsnog leidt dat nog niet tot de gewenste resultaten.

Dat blijkt uit een risicoanalyse in opdracht van de gemeente, die in het bezit is van Het Parool. In het document wordt gewaarschuwd voor de risico’s die Amsterdam loopt als het niet lukt op tijd inzicht te krijgen in het eigen huishoudboekje.

‘Het beeld dat geschetst wordt in dit rapport, bevestigt dat de jaarrekening 2015 een zware klus wordt,’ staat in het document. ‘Momenteel is er zorg in alle lagen van de organisatie.’

Bestuurlijke onrust
De problemen komen voort uit een onduidelijke begroting, capaciteitstekort, onvoldoende interne communicatie en achterstanden in de administratie. Ook de reorganisatie van de gemeentelijke diensten kan ertoe leiden dat het niet lukt op tijd een goede jaarrekening op te stellen.

‘Het risico op onvoldoende kwaliteit is veel groter geworden,’ aldus de ambtenaren. Ze stellen voor om een ‘projectgroep’ en een ‘stuurgroep’ te belasten met de jaarrekening, die in het voorjaar van 2016 af moet zijn.
In de risicoanalyse worden de gevolgen geschetst als het niet lukt om op een heldere manier verantwoording af te leggen over de uitgaven en inkomsten over het lopende jaar.

Gevreesd wordt voor bestuurlijke onrust, ontevredenheid onder personeel, het uitblijven van de goedkeuring van de accountant, maar ook het meest onheilspellende scenario: dat Amsterdam een zogeheten Artikel-12- gemeente wordt. Dat houdt in dat de gemeente onder streng toezicht van het rijk komt te staan. Dit is een horrorscenario, omdat dan voor iedere grote uitgave toestemming moet worden gevraagd aan Den Haag.

Raadsenquête
Dat de financiële huishouding van Amsterdam een chaos is, was al langer bekend. De gemeenteraad besloot eind vorig jaar een raadsenquête te houden waarin wordt onderzocht hoe het de afgelopen jaren zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Dat er voor Kock nog veel werk aan de winkel is staat vast, ongeacht de uitkomst van de enquête. Zijn ambtenaren waarschuwen hem echter geen te hoge verwachtingen te scheppen. De ambities van Kock sluiten niet aan op wat de ambtelijke organisatie kan leveren, aldus het rapport.

Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat Kock niet wil reageren op het uitgelekte stuk. Het rapport zou bovendien nog niet definitief zijn.

(Door: Roelf Jan Duin)

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/4111315/2015/07/31/Zonder-jaarrekening-dreigt-Amsterdam-onder-streng-toezicht-te-komen.dhtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *