Stadsdelen-Woningbouw

STADSDELEN / BESTUURCOMMISSIES:

 

Leefbaar Amsterdam heeft in de raadsperiode 2002-2006 al de notitie ”14 Kapiteins op een schip” geschreven voor het opheffen van de stadsdelen. Hierin werd duidelijk gemaakt dat de stadsdelen bureaucratische geldverslindende koninkrijkjes zijn waarbij niet de Amsterdammer centraal staat, maar het lokale bestuur. Leefbaar Amsterdam is dan ook blij met de start van de afbouw naar zeven¬†bestuurs commissies waarbij het¬†“stadsdeel” centrum vanwege het grootstedelijke belang onder de centrale stad had moeten vallen. We zitten op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

Leefbaar Amsterdam is voor centrale aansturing met een beleid waarbij de uitvoering bij de “stadsdelen” komt te liggen. Centrale inkoop van goederen en diensten kan Amsterdam kapitalen besparen (elk “stadsdeel” bepaalt zijn eigen inkoopbelei