JEUGD EN ONDERWIJS

LEEFBAAR AMSTERDAM JEUGD EN ONDERWIJS:

mies

 

De problemen zijn bekend: hoge schooluitval, pesten, segregatie, veel verzwegen incidenten, lage Cito-scores, anonieme instituten, te weinig actieve ouders en taalachterstanden. Een fikse omslag is nodig! Daarom gaan we slecht presterende scholen bijstaan met extra middelen en goede professionals en we geven die scholen concrete doelstellingen mee. Scholen die na een dergelijk programma blijvend onder de maat presteren, worden openbaar gemaakt en krijgen uiteindelijk geen subsidie en hulp meer van de gemeente. En dan een simpel feit: goede scholen hebben goede leraren nodig. En die komen natuurlijk niet zomaa