Economie

LEEFBAAR AMSTERDAM ECONOMIE,MIDDENSTAND,HORECA,OPENBAAR VERVOER en AMSTERDAMSE MARKTEN.

geld2

VERLAGING PARKEER TARIEVEN:

Leefbaar Amsterdam is voor verlaging van alle parkeertarieven met tenminste 50%. Leefbaar Amsterdam vindt de tarieven buitensporig hoog en diende al eerder voorstellen in voor verlaging hiervan. Alle andere partijen praten over het welzijn van ouderen, maar het dringt eenvoudigweg niet tot de politiek door dat zelfs een bezoekje aan opa of oma niet meer op te brengen is.

De parkeertarieven zijn een ordinaire melkkoe voor autorijdende Amsterdammers en hun familie/aanhang en een doodklap voor onze plaatselijke middenstand. Leefbaar Amsterdam onderschr