“Penningmeester” plukte Leefbaar Amsterdam volgens justitie kaal

Het PAROOL :ger

Ook als er bij Leefbaar Amsterdam géén tonnen aan gemeenschapsgeld zouden zijn verdwenen, zou de periode dat wijlen Henk Bakker sr. en Henk Bakker jr. in de gemeenteraad zaten, als een opvallend hoofdstuk in de Amsterdamse politieke geschiedenis worden beschouwd.

Met hun directe taalgebruik en populistische partijprogramma, gevormd op de Ten Katemarkt – waar vader en zoon een meubelzaak bestierden – zorgden ‘De Bakkertjes’ voor opschudding toen ze in 2002 werden gekozen voor de Amsterdamse gemeenteraad. “Ik heb respect voor iedereen,” zei Bakker sr., ” en anders gaan we dwarsliggen.”

Flinke pot subsidie
Met twee zetels was de fractie van Leefbaar Amsterdam nooit erg groot, maar de partij had toch de beschikking over een flinke pot subsidie. Heel prudent werd met dat geld nooit omgesprongen.

Woensdag staat Ger van der V. (61), voormalig waarnemend penningmeester van Leefbaar Amsterdam, voor de rechter voor het verduisteren van 224.000 euro aan partijgelden. Ook zou hij 40.000 euro van Bakker jr. (46) hebben laten verdwijnen.

Volgens het Openbaar Ministerie stuurde Van der V. stelselmatig valse facturen aan de partij, die hij vervolgens op eigen rekeningen en die van een vriendin liet uitbetalen.

Mediatrainingen
Zo bracht hij 33.000 euro in rekening voor het maken van ‘een huis-aan-huisleaflet’ en factureerde hij ruim 16.000 euro voor twee maanden ‘secretariële werkzaamheden’. Voor ‘brainstormsessies en mediatrainingen’ streek Van der V. zo’n 34.000 euro op. Volgens het OM deed Van der V. in werkelijkheid niets voor het geld.

Er is de nodige haat en nijd tussen Bakker en mijn cliënt.

Advocaat Marnix van der Werf

Volgens Van der V.’s advocaat, Marnix van der Werf, leverde zijn cliënt wel degelijk wat hij factureerde. “Het is bovendien niet waar dat Bakker jr. niet wist van de betalingen. Zijn eigen naam stond op de overschrijvingen. Er is de nodige haat en nijd tussen Bakker en mijn cliënt.

Mening
Dat was wel anders toen de Bakkers in 2005 gingen samenwerken met Van der V. Vader en zoon zaten midden in de bonnetjesaffaire over het declaratiegedrag van raadsleden, toen Van der V. door de partij in de armen werd gesloten. Die had zelf toen ook de nodige problemen op het stadhuis, waar naar verluidt zijn foto bij de portier hing om te voorkomen dat hij het gebouw betrad.

Van der V. was persona non grata geworden bij de gemeente, terwijl in de jaren ervoor zijn Stichting Pre-Professionele Hulpverlening (SPPH) nog door de stadsdelen was ingehuurd voor veiligheidsonderzoeken.

Die opdrachten kreeg Van der V. doordat hij voortdurend – gevraagd en ongevraagd – zijn mening liet horen over rampenbestrijding en veiligheidszaken, tot grote irritatie van de Amsterdamse politie en brandweer.

Zo haalde Van der V. het nieuws door te beweren dat de stadions van Euro 2000 niet veilig genoeg waren. Zijn expertise werd nooit duidelijk.

“Een intrigant, een verschrikkelijke man die overal commentaar op had,” noemde een voormalig topambtenaar hem jaren later.

Malafide
Na enkele jaren werd Van der V.’s SPPH in drie geheime gemeentelijke onderzoeksrapporten als malafide bestempeld, waarna hij op het stadhuis buiten de deur werd gehouden.

Onterecht, oordeelde een onderzoekscommissie later, waarna burgemeester Job Cohen diep door het stof ging en Van der V. in het geheim zo’n vijftigduizend euro schadevergoeding betaalde.

In 2007 eiste de gemeente publiekelijk zo’n anderhalve ton subsidie terug bij Leefbaar Amsterdam. De Bakkers konden niet verantwoorden waar het geld gebleven was en raakten aan de grond. Pas jaren later deed Bakker jr. aangifte tegen Van der V.

Dat die nu wordt vervolgd, voelt voor Bakker jr. als eerherstel, zegt hij. “Er werd de indruk gewekt dat Henkie met tonnen op een zonnig eiland zat. Ik wist dat hij het geld had, maar niemand geloofde me natuurlijk. Ik had de schijn tegen. Door die man ben ik alles kwijtgeraakt, ook mijn meubelzaak. Nu hoop ik dat ik eindelijk verder kan.”

Boekhouding Gemeente Amsterdam 1 grote chaos…..

media_xl_3197313Amsterdam dreigt onder curatele van het rijk te worden gesteld als de gemeente geen deugdelijke jaarrekening weet op te maken. Op het stadhuis bestaan grote zorgen of de gemeente dat kan, blijkt uit een intern rapport.

Het beeld dat geschetst wordt in dit rapport, bevestigt dat de jaarrekening 2015 een zware klus wordt

 

Wethouder Udo Kock (D66) is meer dan een jaar geleden aangetreden om de financiële huishouding van de gemeente op orde te krijgen. ‘Financiële prudentie is een speerpunt van dit college,’ herhaalt hij sindsdien steevast, maar vooralsnog leidt dat nog niet tot de gewenste resultaten.

Dat blijkt uit een risicoanalyse in opdracht van de gemeente, die in het bezit is van Het Parool. In het document wordt gewaarschuwd voor de risico’s die Amsterdam loopt als het niet lukt op tijd inzicht te krijgen in het eigen huishoudboekje.

‘Het beeld dat geschetst wordt in dit rapport, bevestigt dat de jaarrekening 2015 een zware klus wordt,’ staat in het document. ‘Momenteel is er zorg in alle lagen van de organisatie.’

Bestuurlijke onrust
De problemen komen voort uit een onduidelijke begroting, capaciteitstekort, onvoldoende interne communicatie en achterstanden in de administratie. Ook de reorganisatie van de gemeentelijke diensten kan ertoe leiden dat het niet lukt op tijd een goede jaarrekening op te stellen.

‘Het risico op onvoldoende kwaliteit is veel groter geworden,’ aldus de ambtenaren. Ze stellen voor om een ‘projectgroep’ en een ‘stuurgroep’ te belasten met de jaarrekening, die in het voorjaar van 2016 af moet zijn.
In de risicoanalyse worden de gevolgen geschetst als het niet lukt om op een heldere manier verantwoording af te leggen over de uitgaven en inkomsten over het lopende jaar.

Gevreesd wordt voor bestuurlijke onrust, ontevredenheid onder personeel, het uitblijven van de goedkeuring van de accountant, maar ook het meest onheilspellende scenario: dat Amsterdam een zogeheten Artikel-12- gemeente wordt. Dat houdt in dat de gemeente onder streng toezicht van het rijk komt te staan. Dit is een horrorscenario, omdat dan voor iedere grote uitgave toestemming moet worden gevraagd aan Den Haag.

Raadsenquête
Dat de financiële huishouding van Amsterdam een chaos is, was al langer bekend. De gemeenteraad besloot eind vorig jaar een raadsenquête te houden waarin wordt onderzocht hoe het de afgelopen jaren zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Dat er voor Kock nog veel werk aan de winkel is staat vast, ongeacht de uitkomst van de enquête. Zijn ambtenaren waarschuwen hem echter geen te hoge verwachtingen te scheppen. De ambities van Kock sluiten niet aan op wat de ambtelijke organisatie kan leveren, aldus het rapport.

Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat Kock niet wil reageren op het uitgelekte stuk. Het rapport zou bovendien nog niet definitief zijn.

(Door: Roelf Jan Duin)

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/4111315/2015/07/31/Zonder-jaarrekening-dreigt-Amsterdam-onder-streng-toezicht-te-komen.dhtml

Amsterdammers,vrienden,kennissen en Leefbaren…Bedankt voor jullie vertrouwen…..

Beste vrienden,kennissen en Leefbaren…..
Helaas heeft het niet zo mogen zijn en hebben we het niet gered met Leefbaar.
Ondanks onze inzet en uw steun en vertrouwen hebben wij helaas niet de rest van Amsterdam kunnen overtuigen om ook hun vertrouwen te krijgen.
Toch ben ik trots op ons team en de vele mensen die ons gesteund hebben en hun vertrouwen wel aan ons gaven om over de vele hartverwarmende reacties nog maar te zwijgen.We hebben het geprobeerd…en niet geschoten is altijd mis.
Nogmaals allemaal harstikke bedankt !!!

PERSBERICHT LEEFBAAR AMSTERDAM

hb2

Hoewel wij sympathiek er tegen over staan om meer aandacht voor kleine partijen te vragen zullen wij de pers conferentie NIET ondersteunen.
Leefbaar Amsterdam is continu volop in de media en heel Amsterdam weet waarvoor LEEFBAAR AMSTERDAM  staat.
Natuurlijk hadden wij graag deel genomen aan diverse debattten maar als je nu nog de aandacht voor je partij wilt krijgen en je stand punten naar voren wilt brengen is de campagne van desbetreffende… partij niet goed gevoerd.
Een extra stemwijzer werkt alleen maar verwarrend…De Amsterdammer weet dondersgoed wat er speelt en zijn voor hun eigen de beste stemwijzer.
Uit diverse peilingen blijkt dat Amsterdam massaal lokaal gaat stemmen en waarbij Leefbaar Amsterdam als grootste uit de bus gaat komen.
De Amsterdammers willen een partij zoals Leefbaar Amsterdam die op de barricade gaat voor hun en geen partij met acteurs want die hebben we al genoeg op de Stopera…en op nog meer piraten ook niet want vele Amsterdammers zitten al genoeg in de boot met al die verhogingen en lasten verzwaringen…Om over de uitzettingen van bejaarden nog maar te zwijgen..Het is een regelrechte schande wat er gebeurd….Daar kan ik niet Trots op zijn.

LEEFBAAR AMSTERDAM OP CAMPAGNE DAPPERMARKT

LEEFBAAR AMSTERDAM OP CAMPAGNE DAPPERMARKT 2014Leefbaar Amsterdam Campagne DAPPERMARKT.
Henk Bakker jr in gesprek met bewoonster Dapperbuurt.Veel ouderen maken zich zorgen…steeds minder inkomsten…Hogere lasten / Onveiligheids gevoelens /  Slechte verzorging maar vooral de sluiting van vele verzorgingstehuizen…

1974457_718608278192024_109325128_n

OUDEREN WORDEN OP STRAAT GEZET…EEN REGELRECHTE SCHANDE !

bejaardenza 01 mrt 2014, 09:32 | 77 reacties

|Het is toch werkelijk een schande hoe men met ouderen om gaat.Met busladingen werden zij …opgehaald om te stemmen en nu worden ze gewoon als oud vuil op straat gezet…mensen die onze maatschappij hebben helpen opbouwen.Participatie noemt men dat met andere woorden zoek het zelf maar uit…Uw zorg is niet de onze.
Met de wetenschap dat er straks een tekort komt worden nu verzorgingstehuizen gesloten.Zelfstandig wonen is leuk maar ouderen worden nu in principe vogelvrij verklaard…Voorbeelden genoeg van ouderen die pas na jaren worden gevonden omdat niemand naar hun om keek om over de veiligheid van deze mensen nog maar te zwijgen.
Daarom 19 Maart LIJST 16 Leefbaar Amsterdam.

        lees voor                  

             Ouderen op straat      

                 AMSTERDAM -Duizenden ouderen die in verzorgingstehuizen wonen, moeten binnenkort hun huis uit. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat dertien tehuizen al zijn gesloten en bij nog eens tachtig andere locaties een sluiting is aangekondigd.

                                  Foto: Peter Schoonen

          Naar verwachting verdwijnen de komende vijf jaar zo’n achthonderd van de in totaal tweeduizend verpleeg- en verzorgingstehuizen. Bewoners moeten gaan verhuizen naar andere verzorgingstehuizen of moeten weer zelfstandig gaan wonen.

Vele ouderen zijn bezorgd en ongerust. Zo krijgt de Ouderenombudsman vaak telefoontjes van bezorgde familieleden. Sommige bewoners komen zelf in actie. Zo is er vandaag een grote protestactie in Zwanenburg tegen de sluiting van tehuis Eigen Haard.

De sluitingen vinden plaats met het oog op de toekomst. Ouderen zouden in de toekomst langer thuis blijven wonen. Alleen mensen die veel zorg nodig hebben kunnen terecht bij een verpleeghuis.

LEEFBAAR AMSTERDAM / publicatie volkskrant

Leefbaar Amsterdam

Henk Bakker jr

24/09/04, 00:00 DE VOLKSKRANT

De opstand van de kiezers in het woelige jaar 2002 ging aan de poorten van Amsterdam voorbij. Terwijl in Rotterdam en Utrecht de frisse wind van de Leefbaren de lokale regenten van het pluche blies, doorstond het sinds jaar en dag door de PvdA gedomineerde politieke bestel van Amsterdam zonder…Leefbaar

De recente publicaties over de verloedering van de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid doen anders vermoeden. Zelden is het onvermogen van de politiek iets te doen aan de problemen rond Marokkaanse jongeren treffender aan het licht gebracht. In plaats van met kracht naar een oplossing te zoeken, wordt de uitzichtloze positie waarin veel van deze jongeren verkeren, vooral gebruikt als verklaring voor de overlast die zij veroorzaken. Dat de jongeren net zo goed slachtoffer zijn als de geplaagde bewoners, kan echter nooit een argument zijn voor het tolereren van intimidatie, diefstal en vernieling.

Het beeld dat naar voren komt is dat van een buurt die wordt geterroriseerd door een groep Marokkaanse jongens, zonder dat politie en deelraad bij machte zijn daar iets tegen te doen. Uit misplaatste angst te ‘discrimeren’ of te ‘stigmatiseren’ worden klachten van bewoners genegeerd of gebagatelliseerd. Kan men niet langer om de problemen heen, dan blijken steeds andere instanties verantwoordelijk. Het is een mechanisme dat vermoedelijk ook bij inwoners van andere wijken en andere steden herkenning oproept.

Hoewel de deelraden ooit in het leven zijn geroepen om de afstand tussen burgers en bestuur te verkleinen, blijkt de kloof in de deelgemeente Oud-Zuid groter dan ooit. Hoezeer politici zich hier hebben vervreemd van hun kiezers, demonstreerde GroenLinks met de klacht dat de negatieve publiciteit de toeristen uit de buurt – de Diamantbuurt is een schepping van de Amsterdamse School – zou wegjagen. Stuitender nog was het advies dat de politie gaf aan geterroriseerde buurtbewoners: verhuizen. Veel agenten hebben dat al eerder gedaan. De nieuwe korpschef Welten geeft in dit opzicht het slechte voorbeeld door zich ver van Amsterdam in het landelijke Warmond te vestigen.

Het loslaten van het standplaats-is-woonplaatsbeginsel heeft ertoe geleid dat Amsterdamse overheidsdienaren, maar niet alleen daar, zelf geen belanghebbende zijn bij het bewaken van de leefbaarheid van de stad. Ze zien hun werkterrein als een jungle die ze aan het eind van de werkdag opgelucht achter zich kunnen laten. Het is geen toeval dat de wantoestanden in de Diamantbuurt mede aan de kaak zijn gesteld door een deelraadslid dat zelf in de buurt woont: de PvdA’er Van Amerongen. Overigens zonder dat hij steun kreeg van partijgenoten-bestuurders buiten de buurt. Voor een Amsterdamse variant op Henk Westbroek of Pim Fortuyn lijken er volop kansen te liggen….